Kreupel paard.

peesblessure
Zeer lichte peesblessure.

1. De oorzaak en locatie is onbekend

Uw paard is kreupel en de dierenarts weet niet waar de oorzaak zit. Of uw paard is langdurig kreupel en het herstel verloopt niet voorspoedig. We zien paarden die bijvoorbeeld in een been een peesblessure of bandproblemen ontwikkelen terwijl de oorzaak geheel ergens anders in het lichaam zit. Een vermoeid been en overbelast been is immers gevoeliger voor het ontstaan van een blessure dan een uitgerust been. Dat is de reden dat we verder kijken met behulp van thermografie dan dat ene kreupele been. Op deze wijze wordt oorzaak en gevolg in beeld gebracht!
Is een paard langdurig kreupel dan ontstaan er steeds meer pijntjes doordat het paard gaat compenseren. Hierdoor kan het voorkomen dat een paard kreupel blijft lopen omdat de overige pijntjes de blessure in stand houden door in rust het regelmatig verplaatsen van gewicht naar het minst pijnlijke been. Het is belangrijk om zo spoedig mogelijk het paard thermografisch in beeld te brengen om meer blessures te voorkomen en sneller herstel te kunnen laten plaats vinden.
Merkt u geen vooruitgang of onvoldoende herstel na aangepast hoefbeslag of behandeling door de dierenarts?
Uw paard heeft regelmatig nieuwe blessures?
Laat uw paard thermografisch onderzoeken!
Zeker als uw paard zomaar een peesblessure heeft gekregen of een weke delen probleem (band problemen) heeft, kan een thermografisch onderzoek u hoge kosten besparen.


2. De oorzaak en locatie is bekend

Uw paard is kreupel, de locatie van de kreupelheid is bekend en wordt behandeld door de dierenarts. U moet een tijdje stapwerk doen of uw paard krijgt een periode boxrust voorgeschreven.

Nu is het van groot belang om de training niet te hard op te bouwen. Ieder paardenlichaam reageert anders op een blessure. Vaak ontstaat er vanwege het compenseren voor de pijn meer pijnlocaties in het paard en dus nieuwe risicopunten voor een blessure. Ook zien we zeer regelmatig dat de huidige blessure het gevolg is van een pijnlocatie elders in het lichaam. Wordt deze niet behandeld dan blijft het paard sukkelen. De ene keer kreupel in het linkvoorbeen, dit wordt goed behandeld, half jaar later kreupel aan het linkerachterbeen.., etc, etc.

Een vast trainingsschema is uit den boze. Dit omdat de kans bestaat dat voor uw paard de trainingsopbouw te hard gaat. En hierdoor als gevolg uw paard opnieuw geblesseerd raakt of een nieuwe blessure erbij ontwikkeld. Als bijv. een pees of gewrichtsband meerdere malen beschadigd raakt wordt de prognose tot volledig herstel steeds ongunstiger!

Welke toegevoegde waarde heeft in dit geval de thermografie?
We brengen de 1e keer het gehele paard in beeld. Op deze manier komen we erachter of er nog meer blessures of zwakke plaatsen zijn die we in de gaten moeten houden tijdens de opbouwfase van de training.
Daarna voeren we in overleg de nacontroles uit die afgestemd zijn op de blessures van uw paard en controleren we alle afwijkende locaties uit voorgaand thermografisch onderzoek. Hier is geen standaardisatie in!

Op deze manier is het mogelijk om nieuwe blessures te voorkomen en werkt thermografie uiteindelijk kostenbesparend.mouseover